Jūsu ievadītā informācija tiek iegūta TIKAI, lai garantētu labāku savstarpēju saziņu, kā arī deju nodarbību dalībnieku saraksta sastādīšanai. Šī informācija netiek nodota trešajām personām, kā arī netiek izmantota citiem mērķiem.

Privacy Policy Settings