Uzņemam jaunos dejotājus no 8 līdz 11 gadiem.

Nodarbības notiek Otrdienās un Ceturtdienās no 16:30 – 17:30